Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 358/RMČ/2012

 

k návrhu na 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s 1. úpravou finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

 

T: 25. 9. 2012

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE