Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 362/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu "Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě o realizaci dílčího projektu v rámci projektu "Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14"


II. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu "Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14" (občanské sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům, občanské sdružení FUERTOS, občanské sdružení META, občanské sdružení Slovo 21, Základní škola Chvaletická, Základní škola Vybíralova, Základní škola Bratří Venclíků, Základní škola Generála Janouška, Základní škola Hloubětínská)


III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu "Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14"

T: 13. 7. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OE