Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 367/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a. s., a k revokaci smlouvy ze dne 13. 8. 2007Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a. s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, na pozemky s vybudovanými parkovými úpravami, chodníky, komunikacemi a mobiliářem včetně dopravního značení, parkem se dvěma dětskými hřišti a sportovištěm a dále poskytnutí peněžní částky ve výši 250 000 Kč na údržbu zeleně

2. s revokací smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené dne 13. 8. 2007


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a. s. na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 26. 6. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI