Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 369/RMČ/2012


k návrhu na souhlas k dofinancování přípravné třídy v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uvolněním finančních prostředků ve výši 133.263 Kč (včetně odvodů) k pokrytí mzdových nákladů pro pedagoga přípravné třídy na období září - prosinec 2012


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit navýšení mzdových prostředků ZŠ Gen. Janouška ve výši 133.263 Kč z rozpočtu městské části Praha 14 na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením platu pro pedagoga přípravné třídy ZŠ Gen. Janouška od 1. 9. 2012


T: 31. 7. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŠ, OE, ZŠ Gen. Janouška