Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 10. 2012


č. 583/RMČ/2012


k rezignaci Mgr. Dagmar Milotové na funkci ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Mgr. Dagmar Milotové na funkci ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 ke dni 31. 10. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: