Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 22/RMČ/2013


k návrhu na nesouhlas s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9

T: po nabytí právní moci rozsudku

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce