Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 24/RMČ/2013


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok

T: 28. 2. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce