Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 30/RMČ/2013


k žádosti na vrácení jistiny - po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s vrácením jistiny ve výši 10.000 Kč po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce o nesouhlasu s vrácením jistiny ve výši 10.000 Kč po odstoupení od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 28. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel