Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 32/RMČ/2013


k návrhu organizační změny odboru hospodářské správyRada městské části Praha 14


I. r u š í


1. ke dni 31. 3. 2013 místo garážmistra ve třídě 6


2. ke dni 30. 6. 2013 místo vedoucího úseku údržby ve třídě 7

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci těchto organizačních změn


T: 1. 7. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO