Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 33/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k veřejně prospěšné stavbě určené pro geriatrické centrum na pozemku parc. č. 201/1 a 201/2 v k. ú. Černý Most v ploše veřejného vybavení VV územního plánu SÚ hl. m. PrahyRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s vymezenou veřejně prospěšnou stavbou určenou pro geriatrické centrum na pozemku parc. č. 201/1 a 201/2 v k. ú. Černý Most v ploše veřejného vybavení VV územního plánu SÚ hl. m. Prahy


II. n e t r v á


na zachování veřejně prospěšné stavby (VPS) určené pro geriatrické centrum na pozemku parc. č. 201/1 a 201/2 v k. ú. Černý Most v ploše veřejného vybavení VV územního plánu SÚ hl. m. Prahy označené v seznamu VPS pod číslem 17/VZ/14

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k veřejně prospěšné stavbě určené pro geriatrické centrum společnosti Landia, Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6

T: 31. 1. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR