Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 39/RMČ/2013


k návrhu na pověření grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služebRada městské části Praha 14


I. p o v ě ř u j e

grantovou komisi jmenovanou usnesením č. 63/RMČ/2011 ze dne 27. 1. 2011 k posouzení a vyhodnocení žádostí o grant v oblasti sociálních a návazných služeb v souladu s usnesením RMČ č. 700/RMČ/2012 ze dne 20. 12. 2012


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit členy grantové komise s tímto usnesením


T: 31. 1. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, členové komise