Městská část Praha 14
Rada městské části

 

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 40/RMČ/2013

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2013


Rada městské části Praha 14  

I. s o u h l a s í  

 1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013
  s objemem příjmů  206.238,00 tis. Kč
  s objemem výdajů  286.005,20 tis. Kč
  běžné výdaje  215.185,20 tis. Kč
  kapitálové výdaje   70.820,00 tis. Kč
  financování     79.767,20 tis. Kč
 2. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2013 dle přílohy č. 2
 3. s limitem objemu mzdov. prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.500,00 tis. Kč
 4. s rozpočtovým výhledem na rok 2014 - 2018
 5. s  poskytnutím přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude v obou případech městské části Praha 14 vrácena v  průběhu roku 2013

 

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

 

předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 12. 2. 2013

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová