Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 42/RMČ/2013


k realizaci projektu "Rozšíření elektronických služeb MČ Prahy 14"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

1. s předložením projektové žádosti "Rozšíření elektronických služeb MČ Prahy 14" s celkovým rozpočtem 5 948 096,22 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost


2. s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 14, tj. 446 107,22 Kč


3. s financováním nezpůsobilých výdajů projektu


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

T: 29. 1. 2013

2. zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti "Rozšíření elektronických služeb MČ Prahy 14" Zastupitelstvu MČ Praha 14

T: 12. 2. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KT OIT, OE