Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 43/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu v roce 2013Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

1. s uzavřením smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu mezi městskou částí Praha 14 a o. s. Eset Help dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s finanční spoluúčastí z rozpočtu městské části Praha 14 max. ve výši 27.000 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu


T: 1. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OE