Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 44/RMČ/2013


k návrhu na realizaci "Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2013"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. realizaci "Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2013" (podmínky viz příloha)


2. vyčlenění částky 100.000 Kč z prostředků určených na dotační program pro základní školy na realizaci "Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2013"


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit informování základních škol o podmínkách "Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2013"

T: 30. 1. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OE