Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 47/RMČ/2013


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská a prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 při ulici Metujská, vše v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská, k. ú. Kyje, se společností SP Černý Most, s. r. o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00


2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 při ulici Metujská, k. ú. Kyje, se společností SP Černý Most, s. r. o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit prostřednictvím OSMI uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská

T: 28. 2. 2013


2. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a. s., uzavření nájemní smlouvy prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 v k. ú. Kyje při ulici Metujská

T: 28. 2. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, SMP- 14, a. s., OE