Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 48/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optických kabelů do pozemků parc. č. 566/41, 566/78, 566/80, 566/87 a 566/95, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optických kabelů do pozemků parc. č. 566/41, 566/78, 566/80, 566/87 a 566/95, k. ú. Hloubětín se společností T-Systems Czech Republic, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/19, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optických kabelů do pozemků parc. č. 566/41, 566/78, 566/80, 566/87 a 566/95, k. ú. Hloubětín se společností T-Systems Czech Republic, a. s.

T: 28. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI