Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 49/RMČ/2013


ke schválení dočasného pronájmu nebytových prostor v Základní škole,
Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 a pronájmu nebytových prostor
v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 panu Václavu Kodýtkovi od 1. 2. 2013


2. s pronájmem nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Ing. Tomáši Hoznauerovi od 1.2.2013


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit Mgr. E. Hradskou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín,
Hloubětínská 700 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dočasným pronájmem nebytových prostor panu Václavu Kodýtkovi

2. seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku Mateřské školy Obláček,
Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s pronájmem nebytových prostor Ing. Tomáši Hoznauerovi


T: 31. 1. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ Hloubětínská, MŠ Šebelova