Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 51/RMČ/2013


ke stanovení osobního příplatku Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením
Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a Bc. Jitce Kuchařové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14


I. s t a n o v u j e


osobní příplatek Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a Bc. Jitce Kuchařové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, dle přílohy č. 1 a, b - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit a předat nový platový výměr Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a Bc. Jitce Kuchařové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 od 1. 2. 2013


T: 30. 1. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, KT PO, ZŠ Šimanovská, MŠ Šebelova