Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 52/RMČ/2013


k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru Mateřské škole SLUNÍČKO,
Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím věcného daru - 2 ks rozkládací matrace Majda a polštář Valda od Hapa sport, s. r. o. se sídlem Babice 201, Říčany


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit Bc. Ivanu Jandovou, ředitelku Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 s udělením souhlasu k přijetí věcného daru - 2 ks rozkládací matrace Majda a polštář Valda


T: 25. 1. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Gen. Janouška