Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 730/RMČ/2013


k žádosti o přidělení bytu v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přidělením bytu v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou půl roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s přidělením bytu v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9

T: 31. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS