Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 733/RMČ/2013


k návrhu na podání určovací žaloby u nájemců, kteří nepřistoupili na úpravu nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtuRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na podání určovací žaloby u nájemců, kteří nepřistoupili na úpravu nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat SMP- 14, a . s. o schváleném návrhu na podání určovací žaloby u nájemců, kteří nepřistoupili na úpravu nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 12. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS