Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 734/RMČ/2013


k návrhu na nové znění nájemních smluv na užívání bytů a prostor sloužících k podnikáníRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zněním nájemních smluv na užívání bytů a prostor sloužících k podnikání dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavírání nájemních smluv mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a nájemci na užívání bytů a prostor sloužících k podnikání dle vzorových nájemních smluv

T: od 1. 1. 2014


2. zajistit předložení návrhu na úpravu nájemného o míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok


T: průběžněBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS