Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 735/RMČ/2013


k návrhu na revizi Informační koncepce Úřadu městské části Praha 14 a integritu s interními směrnicemi a dokumenty Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


Informační koncepci Úřadu městské části Praha 14 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit atestaci Informační koncepce Úřadu městské části Praha 14

T: 31. 1. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ