Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 736/RMČ/2013


ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní platné ode dne 1. 3. 2014 dle přílohy


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní o změně organizační struktury této příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014

T: 1. 1. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, PO Praha 14 kulturní