Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 737/RMČ/2013


k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a pí Ilonou PolívkovouRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a pí Ilonou Polívkovou dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předání darovací smlouvy pí Iloně Polívkové

T: 23. 12. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ