Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 741/RMČ/2013


k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

schválený rozpočet

příjmy 206.238,00 tis. Kč

výdaje 286.005,20 tis. Kč

financování 79.767,20 tis. Kč

rozpočet po 21. rozpočtovém opatření k 12. 12. 2013

příjmy 250.323,20 tis. Kč

výdaje 315.732,70 tis. Kč

financování 65.409,50 tis. Kč


rozpočet po 22. rozpočtovém opatření k 17. 12. 2013

příjmy 276.618,90 tis. Kč

výdaje 316.177,80 tis. Kč

financování 39.558,90 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 25. 2. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ