Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 742/RMČ/2013


k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 dle přílohy - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14


T: 30. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OSMI, OHS