Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 743/RMČ/2013


k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 100 ks dětských reflexních vestičekRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s přijetím věcného daru - 100 ks dětských reflexních vestiček označených reklamou spol. M + M reality holding a. s.


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Hanu Seifertovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 s udělením nesouhlasu k přijetí věcného daru


T: 23. 12. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Chvaletická