Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 745/RMČ/2013


k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140Rada městské části Praha 14


I. r u š í


konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


II. s o u h l a s í


1. s vypsáním konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


2. s náležitostmi přihlášky ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění náležitostí přihlášek ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


T: 17. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků