Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 747/RMČ/2013


k rezignaci PaedDr. Evy Cífkové na funkci ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci PaedDr.Evy Cífkové na funkci ředitelky Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 ke dni 31. 12. 2014


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500


T: 31. 1. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Zelenečská