Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 748/RMČ/2013


k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 -Černý Most, Šebelova 874 Ing. Tomášovi Hoznauerovi


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor Ing. Tomášovi Hoznauerovi

T: 23. 12. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Šebelova