Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 755/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most"


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Zich a spol., s.r.o., se sídlem Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ 503 04, k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most"

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce "Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most" s rozhodnutím zadavatele

T: 23. 12. 2013

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a uchazečem Zich a spol., s.r.o., se sídlem Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ 503 04


T: 31. 12. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ