Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 756/RMČ/2013


k uzavření smluv pro realizaci farmářských trhů na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s uzavřením smluv o výpůjčce na část pozemků parc. č. 232/2 a parc. č. 72, k. ú. Černý Most na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 s hl. m. Prahou zastoupenou TSK hl. m. Prahy pro konání farmářských trhů v roce 2014


2. se zveřejněním záměru a následným prodloužením smlouvy k realizaci farmářských trhů č. 0503/2012/OPM/1101 na další období podle článku IV, odst. 4.1.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smluv o výpůjčce na prostor pro farmářské trhy na rok 2014

T: 31. 12. 2013


2. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 0503/2012/OPM/1101, kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2014


T: 31. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI