Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 757/RMČ/2013


k žádosti manželů Filipiových o koupi pozemků parc.č. 68/1, 68/2 a 69, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prodejem pozemků parc.č. 68/1, 68/2 a 69 v k. ú. Hloubětín


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit informování žadatelů o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 31. 12. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI