Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 758/RMČ/2013


k adresnému záměru na pronájem kanceláří a následnému uzavření nájemní smlouvyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. se zveřejněním adresného záměru na pronájem dvou kanceláří, a to kanceláře č. 525 o vel. 10,44 m 2 a kanceláře č. 526 o vel. 16,55 m 2 v 6NP na adrese Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9


2. s následným uzavřením nájemní smlouvy mezi MČ Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s., pokud MČ Praha 14 neobdrží k zveřejněnému záměru žádnou připomínku


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem dvou kanceláří, a to kanceláře č. 525 o vel. 10,44 m 2 a kanceláře č. 526 o vel. 16,55 m 2 v 6NP na adrese Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9

T: 3. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OHS, OŘEŠ