Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 10/RMČ/2014


k návrhu na pokračování nájmu prostoru sloužícího k podnikáníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na pokračování nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat SMP- 14, a . s. o souhlasu s pokračováním nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 31. 1. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS