Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 11/RMČ/2014


k návrhu na odsouhlasení zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 748 ulice Bobkova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 71,41 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 748 ulice Bobkova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 748 ul. Bobkova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI