Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 12/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor
v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s ukončením nájmu části nebytových prostor - skladu m.č. 70/1 o výměře 15,80 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dohodou ke dni 31. 1. 2014 se společností 1. Zdravotní pomůcky, s. r. o., se sídlem Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 9, IČ: 26431777

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. o odsouhlasení skončení nájmu dohodou části nebytových prostor o výměře 15,80 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 31. 1. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce