Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 13/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
v prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 6 m 2 v ulici Kučerova
č. p. 799, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy v části prostor v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce