Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 14/RMČ/2014


k návrhu na změnu účelu nájmu části prostor
v objektu č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se změnou účelu nájmu části prostor o výměře 72,91 m 2 v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., o odsouhlasení změny účelu nájmu části prostor v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce