Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 15/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro společnost nájemce
do prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sídla pro společnost OculexGroup s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00
Praha 8, IČ: 02215764, do prostor o výměře 108,20 m 2 v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Generála Janouška, Praha 9, pronajatých společnosti Oculex spol. s r.o., se sídlem Gen. Janouška 902, 198 00 Praha 9, IČ: 27200531, pro zasílání
korespondence

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., o odsouhlasení umístění sídla pro společnost OculexGroup s. r. o. do prostor v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky
č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9, pro zasílání korespondence

T: 31. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce