Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 16/RMČ/2014


k návrhu na doplnění smluv o nájmu bytů ve školních objektech m. č. Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


doplnění čl. 8 - skončení nájmu o odst. 8.7. ve smlouvách o nájmu bytu ve školních objektech m. č. Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uzavírat smlouvy o nájmu bytu mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a nájemci bytů ve školních objektech městské

části Praha 14 s doplněním čl. 8 - skončení nájmu o odst. 8.7.

T: od 1. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS