Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 18/RMČ/2014


k podání žádosti o svěření bloku bytových domů včetně zastavěných pozemků v k. ú. Černý Most mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a MaňákovaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 759 a zastavěných pozemků parc. č. 232/655, 232/656, 232/657, 232/658, 232/702, 232/704, 232/705, 232/706, 232/707 a 232/708, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit projednání návrhu k podání žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 759 a zastavěných pozemků parc. č. 232/655, 232/656, 232/657, 232/658, 232/702, 232/704, 232/705, 232/706, 232/707 a 232/708, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Zastupitelstvem městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI