Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 19/RMČ/2014


k podání žádosti MHMP SVM o svěření pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s nabytím pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k. ú. Černý Most (příloha č. 3) do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit projednání svěření pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k. ú. Černý Most (příloha č. 3) na příštím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 28. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI