Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 1/RMČ/2014


k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Ing. Jaroslava Chládka, nar. 11. 4. 1959, na člena Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 31. 12. 2013. Zvolen za volební stranu ODS.


II. k o n s t a t u j e,


že paní PhDr. Eva Nováková, nar. 6. 10. 1959, se stala dne 1. 1. 2014 členkou Zastupitelstva městské části Praha 14


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předání osvědčení PhDr. Evě Novákové o tom, že se stala členkou Zastupitelstva městské části Praha 14Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSO