Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 20/RMČ/2014


k realizaci projektu "Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s provedením všech nezbytných úkonů vedoucích k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu projektu regenerace panelového sídliště


2. s podáním žádosti o svěření pozemků parc. č. 2480/7, 2648, 2649/1, 2649/2 a 2665/3 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu k realizaci projektu "Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec" Zastupitelstvu MČ Praha 14

T: 28. 1. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI