Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 23/RMČ/2014


k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2014 dle důvodové zprávy


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


předložit návrh na schválení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO