Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 24/RMČ/2014


k návrhu na pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


návrh na pověření PhDr. Evy Novákové, členky Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, KS