Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 25/RMČ/2014


k informaci o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti a o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2013Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


1. Zprávu o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v roce 2013, která je přílohou č. 1

2. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2013, která je přílohou č. 2


3. sloučení Zprávy o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti se Zprávou o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 počínaje rokem 2014


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 zprávy dle bodu I.1. a I.2.

T: 28. 1. 2014

• informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o sloučení zprávy dle bodu I.3.


T: 28. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: členové STRR, KS OSPK